Заяви ОГЛЕД

Експертен оглед на място на електро инсталация, разположение и трасе

Odoo • Text and Image
Защо зарядна станция?
Въпреки че електромобилите са снабдени със стандартен домакински куплунг и зарядната станция не е задължителна, а препоръчителна покупка, тя осигурява следните предимства:
Сигурност – станцията е занулена и заземена и има вградна функция за защита при повреда на кабела за зареждане. Тя осигурява сигурност както за този, който зарежда електромобила, така и за самия електромобил и вътрешната електрическа инсталация.
Спестяване – при домашните станции има възможност за отложено зареждане на нощна тарифа.
Време – Зарядните станции обикновенно са значително по-мощни и поради това времето за зареждане на електромобила може да бъде скъсено от 12 часа при стандартия домакински контакт до 30 минути.
Въпросът за избор на помещение и точна позиция за монтаж, не винаги е с толкова очевиден отговор. Важни фактори, които инсталаторът ще съобрази на място и за които ще Ви помогне да вземете правилно решение, са времето което автомобилът прекарва на дадената локация (дом/офис/паркинг), потенциални рисковете от пряко намокряне с вода на зарядната станция, наличие на достатъчна електическа мощност на вътрешната електрическа инсталация, близост до аварийни изходи и други. Ако ви е нужна гъвканост и ще зареждате на повече от едно място, моля разгледайте нашите предложения за допълнителна зарядна станция.
Един от най-важните ни ангажименти, е д а настроим станцията спрямо конкретната налична мощност на сградната инсталация. Възможните опции са 2300, 2990, 4600, 5750, 7360W при монофазна инсталация и 4000, 5200, 6400, 8000, 10000, 12800W за трифазна инсталация. Тази стъпка директно Ви предпазва от потенциани рискове за пожар.
Друг съществен наш ангажимент е изчерпателната проверка, която правим на всички електрически защити! С нашият екип може да се чувствате сигурни и защитени.
Опционално може да монтираме електромер, който контролира заряда на станцията и отчита общото електрическо потребление.
За монтаж на зарядна станция трябва да има налична 3 или 5 проводна инсталация изградена по всички изисквания на БДС. Зарядната станция задължително се монтира на токова линия, разполагаща с правилно подбрана AC и DC дефектнотокови защити.
При наличие на съществуващо кабелно трасе наш техник проверява всички детайли - дължината на кабелното трасе, сечението на кабелните проводници, видовете и правилното свързване на електрическите защити, след което пристъпва към монтаж и настройка на съответната мощност.
Забранено е зарядната станция да се монтира в близост (или зарядният кабел да пресича) аварийни изходи и пожарни кранове.
Ориентировъчен електрически разход на BMW i3s: 16,2-16,5kWh/100 км
Ориентировъчен пълен пробег с едно зареждане на BMW i3s: 284 - 279км
Пълно зареждане на стандартна 33kWh батерия за пълен пробег 
        - при зареждане през деня ~7.59лв.* с ДДС
        - при зареждане през ноща  ~4.29лв.* с ДДС 

*при цени на електроенергията за 1kWh= 0.23лв. дневна и  1kWh= 0.13лв. с ДДС нощна тарифа, валидна към Май  2019г.

Като комплексен доставчик на соларни решения екипът на Колко?Ток може да предложи изграждането на соларна инсталация върху Вашият покрив или иновативното за българският пазар решение "Соларен паркинг навес" за два автомобила. Поетият от нас ангажимент за присъединяване на инсталацията към ЕРП, гарантира изкупуването на електроенергията през светлата част на денонощието, което прави практически безплатна консумираната електроенергия при зареждането.