Информация за финансиран проект по ОПИК 2014-2020, изпълняван от "КолкоТок" ЕООД

„КолкоТок“ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.‎073-0963
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020. Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Проектът ще се изпълнява от 23.06.2020 г. до 23.09.2020 г.


Общата стойност на проекта е 8 086,00 лв., от които 6 873,10 лв. европейско и 1 212,90 лв. национално съфинансиране.