Цена за участие в ЧЕЗ балансираща група

Общи принципи за разпределяне на небалансите в Специалната балансираща група на производители от ВИ с инсталирана мощност до 4 MW

Share: