Въвеждане в експлоатация BURNiT

Пелетни камини

1155 views
0 Likes
0 0
Изисквания за въвеждане в експлоатация на отоплителни съоръжения
с марката BURNiT

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Моля login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 9700 Шумен 1839 София бул. Мадара 12 ул. Челопешко шосе 13 тел.: 054 874 555 тел.: 02 90 39 778 факс: 054 874 556 факс: 054 874 556 office@ burnit .bg sales@ burnit .bg www.burnit.bg Изх. No 494/25.10.2016 ‘’НЕС - Нови Енергийни Системи’’ ООД Изисквания за въвеждане в експлоатация на отоплите лни съоръжения с марката BURNiT 1) За въвеждане в експлоатация на котли - BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB и BURNiT Advance DC - A е необходимо да са изпълнени следните условия:  Монтиран бункер и шнек, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното  изделие.  Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното  изделие.  Осигурено електрическо захранване на 220 V.  Подвързана водна помпа към котел (в случаите, когато ще се управлява от котела).  Заредена с топло носител и обезвъздушена инсталация. 2) За въвеждане в експлоатация на пелетни камини - BURNiT Comfort Plus е необходимо да са изпълнени следните условия: 2.1.) Камина с водна риза:  Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното и зделие  (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали - 20 см.).  Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното  изделие.  Осигурено електрическо захранване на 220 V.  Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

2. 9700 Шумен 1839 София бул. Мадара 12 ул. Челопешко шосе 13 тел.: 054 874 555 тел.: 02 90 39 778 факс: 054 874 556 факс: 054 874 556 office@ burnit .bg sales@ burnit .bg www.burnit.bg 2.2.) Топловъздушна камина  Подвързана към коминското тяло, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на  съответното изделие.  Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответно то изделие  (монтирана със спазено отстояние от стените и о т за палими материали - 20 см.).  Осигурено електрическо захранване на 220 V. 3) За въвеждан е в експлоатация на пелетни горелки - BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega, BURNiT Pell Eco е необходимо да са изпълнени следните условия:  Монтирана горелка към котел, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на  съответното изделие.  Монтиран бункер и шне к (по възможност от дясната страна на котела)  Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното  изделие.  Осигурено електрическо захранване на 220 V.  Подвързана водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от горелката)  Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация. Ценоразпис за отстраняване на възни кнали неизправности с осигурени материали от клиента 1) Котли - BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB, BURNiT Advance DC - А  Монтаж на бункер и шнек - 100.00 лв.  Монтаж на комин - 100.00 лв.  Подвързане на водна помпа към котела (в случаите, когато ще се управлява от котела) -  50.00 лв.

3. 9700 Шумен 1839 София бул. Мадара 12 ул. Челопешко шосе 13 тел.: 054 874 555 тел.: 02 90 39 778 факс: 054 874 556 факс: 054 874 556 office@ burnit .bg sales@ burnit .bg www.burnit.bg  Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация - 100.00 лв.  Монтаж на стаен те рмостат - 50.00 лв. 2) Камини - BURNiT Comfort Plus 2.1. ) Камина с водна риза  Монтаж на комин - 100.00 лв.  Зареждане с топлоносител и обезвъздушена инсталация - 100.00 лв.  Монтаж на стаен термостат - 50.00 лв. 2.2.) Топловъздушна камина  Подвързана към коминското тяло - 100.00 лв. 3) Горелки - BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega, BURNiT Pell Eco  Монтаж на горелка към котел BURNiT WBS – 150.00 лв.  Монтаж на бункер и шнек - 100.00 лв.  Монтаж на комин - 100.00 лв.  Подвързване на водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от  горелката) - 50.00 лв.  Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация - 100.00 лв.  Монтаж на ст аен термостат - 50.00 лв. 4) Нови настройки при смяна на пелети - 45.00 лв., без включен транспорт. 5) Транспорт извън населеното място на сервиза - 0,50 лв. за километър. НЕС – Нови Енергийни Системи ООД запазва правото си да коригира настоящия документ.

Изгледи

 • 1155 Total Views
 • 964 Website Views
 • 191 Embedded Views

Действия

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 47 www.kolkotok.bg
 • 8 toplo.kolkotok.bg
 • 11 kolkotok.bg
 • 1 www.google.com